Category Archives: Kiến thức thẩm định giá

Công ty thẩm định giá

Công ty thẩm định giá

Thẩm định giá và Công ty thẩm định giá Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm

Phí thẩm định

Phí thẩm định

Phí thẩm định là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc thẩm định giá do tổ chức thẩm định giá tính theo quy định của Pháp lệnh về phí thẩm định và quy định của pháp luật về giá. Người nộp phí thẩm định sẽ thực hiện nộp phí thẩm

Dịch vụ thẩm định giá nhà đất

Dịch vụ thẩm định giá nhà đất

Khái niệm dịch vụ thẩm định giá nhà đất Dịch vụ thẩm định giá nhà đất là việc các công ty về thẩm định giá tiến hành tìm hiểu xác định giá trị của ngôi nhà đất nền , nhằm định ra giá trị chuẩn xác nhất, nhanh nhất của ngôi nhà đáp ứng nhu

Xác định giá trị công trình xây dựng

Công trình xây dựng là kết quả sản phẩm của một quá trình được thực hiện bởi sự sáng tạo và sức lao động của con người. Công trình lao động bao gồm vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt công trình được kết dính với đất, có thể bao gồm cả phần dưới

Danh sách các công ty thẩm định giá uy tín năm 2020

Thẩm định giá là việc mà những người có nghiệp vụ xem xét và đánh giá chính xác giá trị tài sản trong một địa điểm cụ thể nào đó, và trong thời gian cụ thể nào đó theo tiêu chuẩn của Việt Nam và thông lệ Quốc Tế. Hiện nay ở nước ta nền

Hướng dẫn phân biệt định giá và thẩm định giá

Hướng dẫn phân biệt định giá và thẩm định giá

Khi tiến hành thẩm định giá bất kì một tài sản nào chúng ta cũng cần phải có đày đủ những thông tin liên quan đến tài sản đó. Thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cá nhân tổ chức vẫn còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm “định giá” và  “thẩm định giá”. Do

Hướng dẫn thẩm định giá nhà đất

Hướng dẫn thẩm định giá nhà đất

Mỗi tổ chức, cá nhân khi quyết định mua hay bán nhà đất đều sẽ băn khoăn về mức giá ban đầu đưa ra làm sao để có  một mức giá hợp lí không quá cao, cũng không quá thấp để việc mua, bán có thể diễn ra nhanh chóng và thuận lơi nhất. vì

Đơn giá xây dựng chi tiết là gì?

Đơn giá xây dựng chi tiết

Đơn giá xây dựng chi tiết là được tính cho các công tác xây dựng cụ thể làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng. Đơn giá giá xây dựng chi tiết gồm 2 loại: + Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình

Chi phí thẩm định giá tài sản là gì?

Chi phí thẩm định giá tài sản là gì?

Chi phí thẩm định giá tài sản được quy định tại Khoản 5 Điều 3 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau: Chi phí thẩm định giá tài sản là

0983 511 755