Tùy theo nhu cầu và khối lượng công như: Kiểm định hiện trạng; Xác định nguyên nhân sự cố; Xác định chi phí khắc phục; Đo nghiêng; Đo rung chấn; Quan trắc lún,… khách hàng cần liên hệ trực tiếp để trao đổi và gửi đủ thông tin để chúng tôi xem xét hoặc khảo sát sơ bộ rồi lập đề cương khối lượng công việc cần thực hiện để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng từ đó mới xác định dự toán chi phí thực hiện theo từng vụ việc cụ thể.

Ví dụ tham khảo mức tối thiểu như sau: Kiểm định hiện trạng + tính toán mức độ nguy hiểm + tính chi phí khắc phục cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công xây dựng công trình dự án gây lên thì chi phí 10 triệu (Nếu cần kiểm tra về độ nghiêng thì thêm 8 triệu). Đo rung chấn 30 triệu… (Trường hợp làm kết hợp nhiều hộ thì chi phí sẽ giảm, mức giảm tùy trường hợp cụ thể có thể giảm đến 50%)