Category Archives: Quan trắc lún đo nghiêng

Quan trắc lún, đo nghiêng

Kiểm tra độ nghiêng công trình chính, công trình lân cận do ảnh hưởng trong quá trình thi công. Trên cơ sở các số liệu quan trắc cảnh báo hiện trường nghiêng bất thường vượt quá tiêu chuẩn cho phép, ảnh hưởng đến chất lượng công trình,… 1. Mục đích quan trắc nghiêng công trình

0983 511 755