Category Archives: Thẩm định giá

Thẩm định giá trang thiết bị y tế

Thẩm định giá trang thiết bị y tế hà thành group

Thấm định giá trang thiết bị y tế không phải là mới, vì vậy việc thẩm định giá qua một đơn vị uy tín là điều hết sức cần thiết giúp bạn tránh sai phạm trong mua bán. Lĩnh vực thiết bị y tế là một trong những lĩnh vực đặc thù về chuyên môn

Thẩm định giá hàng hóa dịch vụ

thẩm định giá hàng hóa dịch vụ

Những khái niệm về hàng hóa, dịch vụ Hàng hóa, dịch vụ là một trong những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống mỗi chúng ta. Chúng ta không thể tòn tại nếu không được đáp ứng những nhu cầu tối thiểu như điện, nước. Chúng ta cần quan hệ với bạn

Thẩm định để vay vốn ngân hàng

thẩm định để vay vốn ngân hàng

Hiện nay để thực hiện mục đích vào việc của mình (mua nhà, ô tô, đầu tư mở rộng kinh doanh…) nhiều cá nhân tổ chức thường hay tìm đến các ngân hàng để tiến hành vay vốn. Trong vay vốn ngân hàng việc đầu tiên bạn phải có đó là việc phải có tài

Thẩm định để bán đấu giá

Thẩm định đẻ bán đấu giá

Bán đấu giá thường được áp dụng trong các trường hợp tài sản được mang ra bán đấu giá để làm từ thiện, hoặc tài sản được bán đấu giá để thực hiện thi hành án. Tài sản trước khi bán đấu giá thường được định giá để xác định giá trị khởi điểm, để

Thẩm định giá thương hiệu

Thẩm định giá thương hiệu BHP Việt Nam

Thẩm định giá thương hiệu là việc các tổ chức, công ty thẩm định giá tìm hiểu những vấn đề liên quan đến giá trị của thương hiệu nhằm xác định được giá trị của thương hiệu của doanh nghiệp chính xác nhất, nhanh chóng nhất tới khách hàng. Xem thêm: + Thẩm định giá

Thẩm định giá để mua bán

Thẩm định giá để mua bán

Trong công cuộc mua bán tài sản đối với cả người bán và người mua mục đích cuối cùng là kết thúc giao dịch cả hai bên đều thực hiện thành công việc mua bán của với mức giá hợp lý nhất. Hiện nay đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu

Thẩm định giá đất cụ thể

Thẩm định giá đất cụ thể

Khái niệm giá đất cụ thể Theo quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật đất đai năm 2013 thì giá đất cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện xác

Thẩm định giá khách sạn

thẩm định giá khách sạn

Thẩm định giá khách sạn là việc các công ty về thẩm định giá tìm hiểu những vấn đề liên quan đến khách sạn (đất nền, phần nhà. Nội thất, doanh thu…) nhằm xác định được giá trị tài sản khách sạn sát nhất, nhanh chóng nhất tới khách hàng. Trong những năm gần đây

Thẩm định để mua sắm mới tài sản

Thẩm định để mua sắm mới tài sản

Theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì: “Điều 10. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện

0983 511 755