Category Archives: Thẩm định giá

Thẩm định giá để góp vốn

thẩm định giá để góp vốn

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty hoặc để thành lập công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các sở hữu chung. Tài sản góp vốn có thể là đòng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, bất động sản, giá trị

Thẩm định giá nhà xưởng

thẩm định giá nhà xưởng

Thẩm định giá nhà xưởng là việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến các nhà máy, xưởng xí nghiệp giúp cho cá nhân hay doanh nghiệp đó định giá được nhanh hơn chính xác hơn về giá trị của một nhà xưởng nào đó, nhằm đáp ứng tối ưu nhất mục đích của

Thẩm định giá dây chuyền sản xuất

thẩm định giá dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất Trong những năm gần đây nền kinh tế công nghiệp của nước ta đang ngày càng phát triển không ngừng. Nhiều khu công nghiệp mọc lên nhiều nhà máy, xí nghiệp xuất hiện. Nhà nứơc đang không ngừng kêu gọi vố đầu tư trong nước cũng như ngoài nước để phát

Thẩm định giá để bán thanh lý

Thẩm định giá để bán thanh lý

Theo luật số 11/12/QH13 tiêu chuẩn thẩm định giá 02 ban hành, kèm theo quyết định số 77/2005/QĐ-BTC của bộ tài chính nêu rõ: Giá trị thanh lý là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản sau khi trừ chi phí thanh lý ước tính.

Thẩm định giá tài sản

thẩm định gái tài sản

Thẩm định giá tài sản là gì? Thẩm định giá tài sản là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm

Thẩm định giá dự toán dự án xây dựng

Thẩm định giá dự toán dự án xây dựng

Thẩm định giá dự toán dự án xây dựng là xác định toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện

Thẩm định giá công trình xây dựng

Thẩm định giá công trình xây dựng

Thẩm định giá công trình xây dựng là dịch vụ tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn sau thiết kế đến trước khi công trình được khởi công.  Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 (thay thế 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 03/3008/NĐ-CP) của

Thẩm định giá công ty doanh nghiệp

Thẩm định giá công ty doanh nghiệp

Thẩm định giá trị công ty doanh nghiệp là việc xem xét đánh giá lại toàn bộ giá trị bao gồm tài sản hữu hình và vô hình, xét trên tổng giá trị của công ty hoặc doanh nghiệp đó. Để thẩm định giá trị công ty doanh nghiệp chính xác, yêu cầu đơn vị

0983 511 755