Nguyên nhân sự cố công trình xây dựng có thể do thiết kế, thi công, quản lý vận hành, thiên tai,…Để đánh giá nguyên nhân sự cố công trình xây dựng cần xem xét tất cả các yếu tố có thể gây ra:

Xem xét về thiết kế: Căn cứ vào hồ sơ khảo sát địa chất nếu có hoặc khoan khảo sát địa chất bổ sung, căn cứ vào hồ sơ thiết kế để phân tích tính toán xem thiết kế đã đảm bảo theo tiêu chuẩn không;

Xem xét về thi công: Căn cứ vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình, biên pháp thi công, nhật ký thi công,…Căn cứ vào kết quả kiểm định thực tế để đánh giá chất lượng thi công có đảm bảo hay không;

Xem xét về quản lý vận hành: Căn cứ vào quy trình vận hành, nhật ký làm việc, biên bản hiện trường, thực tế hiện trường,…để xem xét việc vận hành công trình có đảm bảo hay không;

Xem xét về thiên tai: Thu thập thông tin về địa điểm, thời gian xẩy ra thiên tai, cấp độ, thông số ghi chép của các trung tâm quan sát để phân tích tính toán mức độ ảnh hưởng xem có ảnh hưởng đến công trình hay không.

Từ đó đưa ra nguyên nhân gây ra thiệt hại, đề xuất giải pháp khắc phục sự cố và tính toán chi phí khắc phục sự cố.

0983 511 755