Tầm nhìn & Sứ mệnh

I – Tầm nhìn 

Hà Thành luôn gắn kết và đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng.

Hà Thành sẽ giúp khách hàng luôn yên tâm vững bước phát triển lớn mạnh.

Chúng ta hãy làm tốt công việc của mình để góp phần xây dựng phát triển đất nước và con người Việt Nam.

II – Sứ Mệnh

1. Luôn đặt mục tiêu, lợi ích của khách hàng là mục tiêu lợi ích của mình;

2. Luôn đồng hành cùng khách hàng, tìm ra các vấn đề tồn tại và định hướng xử lý giúp khách hàng phát triển bền vững;

3. Luôn học hỏi không ngừng để nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để tư vấn cho khách hàng ngày càng tốt hơn;

4. Luôn kết nối chặt chẽ với các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có sơ sở lý luận vững chắc để định hướng xử lý những hạn chế, yếu điểm mà khách hàng đang vướng mắc giúp khách hàng ngày càng lớn mạnh một cách bền vững;

5. Luôn xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí mang lại chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất.

III – Các chuyên ngành chính của Hà Thành

Kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn luật, tư vấn thuế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, giám định nguyên nhân sự cố là các lĩnh vực chính của Hà Thành. Cụ thể bao gồm một số công việc tư vấn chính như sau:

+. Kiểm toán;

+. Thẩm định giá;

+. Tư vấn thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư;

+. Tư vấn giải quyết tranh chấp các lĩnh vực: đất đai, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, hành chính;

+. Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;

+. Tư vấn quyết toán thuế;

+. Tư vấn quản lý dự án;

+. Tư vấn giám sát thi công xây dựng;

+. Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng;

+. Giám định nguyên nhân sự cố máy móc thiết bị;

+. Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình xây dựng để nâng cấp, tải tạo;

+. Kiểm định đánh giá hiện trạng của tài sản như máy móc thiết bị, hàng hóa, phương tiện vận tải, nhà xưởng…;

+. Quan trắc lún, đo vẽ hiện trạng, lập bản đồ v/v…

+. Đo rung chấn, xác định phạm vi ảnh huởng của thiết bị rung động;

+. Đánh giá mức độ thiệt hại của các công trình lân cận do quá trình thi công xây dựng công trình gây ra;

+. Đánh giá rủi ro, khảo sát hiện trạng các công trình lân cận trước khi thi công;

+. Tư vấn xử lý sự cố xây dựng công trình.