Bán đấu giá thường được áp dụng trong các trường hợp tài sản được mang ra bán đấu giá để làm từ thiện, hoặc tài sản được bán đấu giá để thực hiện thi hành án. Tài sản trước khi bán đấu giá thường được định giá để xác định giá trị khởi điểm, để bên bán yêu cầu mức giá khởi điểm hợp lý nhất

Thẩm định để bán đấu giá là việc xác định giá trị của tài sản trước khi tài sản được mang ra bán đấu giá thực hiện mục đích của khách hàng (bán đấu giá ài sản làm từ thiện, bán đấu giá để thực hiện thi hành án; thu hồi tài sản, bồii thường…thực hiện bản án dân sự).

thẩm định để bán đấu giá BHP Việt Nam

Xem thêm:

+ Thẩm định giá thương hiệu

+ Thẩm định giá đất cụ thể

Danh mục tài sản bán đấu giá

Tài sản thuộc sỡ hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.

Tài sản là phương tiện, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sang công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tài sản Nhà nước bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Tài sản là hàng hóa lưu giữ do người vận chuyển đường biên đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.

Mục đích của thẩm định để bán đấu giá

Việc khách hàng tìm đến các công ty thẩm định giá để tiến hành định giá cho tài sản của mình vào mục đích bán đấu giá là một khâu cẩn trọng của khách hàng trước khi đưa sản phẩm ra bán đấu giá. Bởi mỗi loại tài sản tại một thời điểm nhất định nó có những giá trị khác nhau. Do đó việc định giá tài sản đó trước để giúp khách hàng nắm rõ nhất giá trị tài sản của mình trước mỗi phiên đấu giá.

Đối với định giá tài sản để tiến hành thi hành án dân sự thì đây là khâu bắt buộc trong hồ sơ bán đấu giá tài sản đã được nhà nước quy định rõ. Xác định giá khởi điểm để bán đấu giá do vậy việc định giá này là một khâu có ý nghĩa rất quan trọng đặc biệt là trong trường hợp thực hiện bán đấu giá, xử lý tài sản thi hành án luật dân sự.

Vì sao giá trị tài sản bán đấu giá thường do công ty thẩm định giá thực hiện đặc biệt trong thi hành án dân sự

Tài sản bán đấu giá thường là tài sản phức tạp rất khó định giá, bởi lẽ có những tài sản tịch thu, lưu giữ không được sử dụng khi mang ra bán đấu giá khách hàng thường rất khó định ra dược giá trị chuẩn xác nhất. Mặt khác  trong những trường hợp cụ thể tài sản trước khi tham gia bán đấu giá phải được một công ty, tổ chức thẩm đinh giá là quy định của Nhà nước. Do đó tài sản bán đấu giá thông thường được tiến hành thẩm định giá.

Thực tiễn công tác thi hành án dân sự cho thấy việc thẩm định giá tài sản kê biên thường được thực hiện thông qua tổ chức thẩm định giá.

Việc tài sản đã mang lên toà phán xử thường là lúc mâu thuẫn giữa các bên đương sự đã lên đến đỉnh điểm nên việc hai bên tự ngồi lại thỏa thuận để thống nhất giá chung là điều khó có thể xảy ra. Trong trường hợp chấp hành viên tự xác định giá hì giá trị tài sản lại nhở không quá 2 triệu đồng, hoặc trong trường hợp không kí được hợp đồng với tổ chức thẩm định giá. Khả năng xảy ra đối với hai trường hợp này thường cũng không cao. Bởi lẽ giá trị tài sản mà chấp hành viên có quyền xác định là quá nhỏ so với giá trị tranh chấp trong tình hình thực tế như hiện nay, nên số tiền thu được sau phiên tòa sẽ không đủ để thanh toán chi phí trong thi hành án.

Hiện nay các công ty thẩm định giá ngày càng xuất hiện nhiều cả về số lượng và chất lượng do đó trong từng trường hợp cụ thể họ có khả năng đáp ứng được hết các yêu cầu về thẩm định giá nói chung và thẩm định để thi hành án nói riêng. Cũng theo điểm mới của luật thi hành án dân sự thì việc định giá tài sản kê biên phải thông qua một tổ chức thẩm định giá. Như vậy thông qua kết quả từ một tổ chức thẩm định giá xác định giá trị tài sản sẽ đảm bảo tính minh bạch, khách quan, chuyên nghiệp.

Hồ sơ thẩm định để bán đấu giá

Giấy yêu cầu thẩm định để bán đấu giá do khách hàng lập (có mẫu kèm theo)

Danh mục tài sản cần thẩm định để bán đấu giá

Các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan tới tài sản bán đấu giá phục vụ cho việc thẩm định.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

    0983 511 755