Hiện nay để thực hiện mục đích vào việc của mình (mua nhà, ô tô, đầu tư mở rộng kinh doanh…) nhiều cá nhân tổ chức thường hay tìm đến các ngân hàng để tiến hành vay vốn. Trong vay vốn ngân hàng việc đầu tiên bạn phải có đó là việc phải có tài sản thế chấp đảm bảo. Tài sản thế chấp đảm bảo càng có giá trị thì hạn mức tín dụng cho vay sẽ càng cao. Ngược lại tài sản đảm bảo về giá càng thấp, giá trị tài sản càng dễ biến động theo xu thế thị trường thì hạn mức cho vay càng thấp, khó đáp ứng với nhu cầu mong muốn của khách hàng.

Thẩm định để vay vốn ngân hàng
Hợp đồng vay vốn ngân hàng

Xem thêm:

+ Thẩm định giá công ty, doanh nghiệp

+ Thẩm định giá thương hiệu

Vậy làm sao để biết được giá trị tài sản tài sản thế chấp của bạn là bao nhiêu quy ước bằng đồng tiền Việt Nam. Tài sản đó phải được tiến hành thẩm định giá, đây là một bước quan trọng đầu tiên để ngân hàng xem xét đưa ra định mức hạn cho vay tín dụng của bạn. Mỗi ngân hàng có một phương pháp thẩm định khác nhau để đưa ra giá trị cuối cùng của tài sản đảm bả. Hiện nay nhiều ngân hàng cạnh tranh nhau nên việc vay vốn thường có nhiều hỗ trợ và ưu đãi.

Như vậy thẩm định để vay vốn ngân hàng là việc ngân hàng hoặc công ty thẩm định giá thực hiện kiểm tra, xem xét phân tích tài sản thế chấp bảo đảm (sổ đỏ sổ hồng, quyền góp vốn kinh doanh, sổ tiết kiệm…) để xác định hạn mức cho vay đối với khách hàng.

Mục đích của thẩm định vay vốn ngân hàng

Xác định giá trị của tài sản thế chấp tại thời điểm vay vốn.

Xác định mức tối đa của tài sản đó có đáp ứng được hạn mức tín dụng mà các nhân hay tổ chức vay mong muốn hay không.

Quy trình thẩm định để vay vốn

Nhận hồ sơ: Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng cần vay vốn, tiến hành sàng lọc kiểm tra sơ bộ xem hồ sơ có đủ tiêu chuẩn để tiến hành cho vay hay không.

Đặt hẹn với khách hàng, đến nơi tài sản hiện hữu để tiến hành định giá.

Sử dụng nghiệp vụ để tiến hành khảo sát, phân tích, so sánh… để đưa ra định giá sát nhất giá trị của tài sản bảo đảm.

Lập biên bản và báo cáo thẩm định giá; khi có kết quả thẩm định viên tiến hành lập báo cáo kết quả và đưa ra mức giá thẩm định, báo cáo với họi đồng thẩm định.

Lập hồ sơ thế chấp, đăng kí giao dịch lưu trữ.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

    0983 511 755