Khái niệm bất động sản, thẩm định giá bất động sản

Bất động sản là những tài sản ba gồm đất đai, chung cư, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, những tài sản thuộc bất động sản do pháp luật quy định.

Những năm gần đây thị trường bất động sản càng sôi động hơn bao giờ hết bởi nhu cầu về nhà ở của ngừi dân ngày càng nâng cao. Do đó giá trị của loại tài sản này không ngừng thay đổi liên tục theo cấp số nhân. Bởi vậy việc tính toán đến mua bán, chuyển nhượng hay đầu tư bất động sản cần phải được thẩm định giá trước như là nhu cầu tất yếu.

Như vậy thẩm định giá bất động sản là việc thẩm định viên tiến hành nghiệp vụ quy ra giá trị bằng tiền của các quyền sở hữu bất động sản (quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà; công trình, vật, kiến trúc gắn liền với đất đai) tương đương với giá trị trên thị trường vào thời điểm thẩm định cho mục đích đã được xác định rõ trong một thị trường nhất định. Được thực hiện bởi một đơn vị thẩm định có đầy đủ năng lực và uy tín.

Xem thêm:

+ Thẩm định giá tài sản

+ Thẩm định giá công ty

Mục đích của thẩm định giá bất động sản

Việc khác hàng tìm đến các công ty để yêu cầu thẩm định giá nhằm thưc hiện nhiều mục đích khác nhau, nhưng chủ yếu được sử dụng dưới một số mục đích sau:

Bảo toàn bất đông sản: mục đích này thường trong các trường hợp định giá tài sản để phục vụ cho khấu hao tài sản, làm cơ sở thực hiện bảo hiểm tài sản, bồi thường và đánh giá tài sản.

Mua bán, chuyển nhượng bất động sản: Nhằm giúp khách hàng có cơ sở để đặt mức giá cho tài sản của mình khi tiến hành mua, bán, chuyển nhượng…

Chuyển đổi quyền tài sản, bất đọng sản trong các trường hợp: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp góp vốn hợp tác kinh doanh; hợp nhất, sát nhập hoặc giải thể; bán doanh nghiệp; cho thuê bất động sản.

Bồi thường bất động sản trong các trường hợp: Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, dự án giao thông, các công trình công cộng; Bồi thường thiệt hại khi có sự cố do người khác gây ra như sụt lún nhà, sập đổ các công trình xây dựng…

Phục vụ thế chấp vay vốn: Trong vay vốn ngân hàng thì đây là khâu bắt buộc trong hồ sơ để xác nhận điều khoản vay vốn.

Định giá bất động sản trong bảo hiểm: Các công ty bả hiểm tiến hành thảm định giá tài sản bất động sản trước khi ký hợp đồng để làm cơ sở đưa ra mức phí bồi thường khi có rủi ro xảy ra.

Thực hiện cho mục đích lập báo cáo tài chính và hoạch toán kế toán: Đây là phần kê khai tài sản của các doanh nghiệp trong báo cáo bắt buoc phải thực hiện.

Định giá cho mục đích thanh lý tài sản

Tư vấn, lập dự án đầu tư

Các mục đích  khác

Thẩm định giá bất động sản

Nguyên tắc trong định giá bất động sản

Nguyên tắc cung – cầu

Nguyên tắc thay đổi

Nguyên tắc thay thế

Nguyên tắc cân bằng

Nguyên tắc tăng – giảm

Nguyên tắc phân phối thu nhập

Nguyên tắc đóng góp

Nguyên tắc tuân thủ

Nguyên tắc cạnh tranh

Nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai

Quy trình thẩm định bất động sản

Xác định giá trị tổng quan về tài sản, bán làm cơ sở thẩm định giá

Lập kế hoạch thẩm định giá: xác định các tài liệu thu thập, xác định phát triển nguồn tài liệu đảm bả độ tin cậy và được kiểm chứng.

Khảo sát thưc tế hiện trường để thu thập thông tin

Phân tích các thông tin liên quan về tài sản thẩm định giá và các tà sản so sánh để đánh giá các yếu tố tác động đết kết quả thẩm định giá cuối cùng.

Xác định giá trị của tài sản bất động sản

Lập báo cáo kết quả việc thẩm định giá lên khách hàng và ban thẩm định, chứng thư thẩm định giá

Phương pháp thẩm định giá bất động sản

Phương pháp so sánh

Phương pháp thu thập

Phương pháp chi phí

Phương pháp thặng dư

Phương pháp lợi nhuận

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm:

1. Đối với thẩm định giá nhà phố, căn hộ, đất nền

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.
 • Giấy phép xây dựng (nếu có).
 • Biểu đồ hiện trạng.
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có).
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có).

2. Đối với thẩm định giá công trình xây dựng

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng.
 • Hồ sơ dự toán (nếu có).
 • Hồ sơ quyết toán (nếu có).
 • Các hợp đồng thi công (nếu có).
 • Bản vẽ thiết kế (nếu có)
 • Bản vẽ hoàn công
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

  0983 511 755