Theo luật số 11/12/QH13 tiêu chuẩn thẩm định giá 02 ban hành, kèm theo quyết định số 77/2005/QĐ-BTC của bộ tài chính nêu rõ: Giá trị thanh lý là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản sau khi trừ chi phí thanh lý ước tính.

Giá trị thanh lý phản ánh giá trị còn lại của một tài sản (trừ đất đai) khi tài sản đó đã hết hạn sử dụng và được bán thanh lý. Tài sản vẫn có thể được sữa chữa hoặc hoán cải cho muc đích sử dụng mới hoặc cung cấp những bộ phận linh kiện rời cho những tài sản khác còn hoạt động

Xem thêm:

+ Thẩm định giá máy móc thiết bị

+ Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá để bán thanh lý

Như vậy thẩm định giá để bán thanh lý là việc khách hàng tìm đến các công ty thẩm định giá yêu cầu thẩm định giá các tài sản đã được liệt kê vào hạng mục tài sản thanh lý để xác định được giá trị chính xác của tài sản thanh lý đó nhằm giúp khách hàng thực hiện được mục đích xử lý tài sản thanh lý của mình.

Tài sản thanh lý có thể là tài sản của cá nhân hay một tổng hợp gồm nhiều loại tài sản khác nhau của một tổ chức, doanh nghiệp. Việc thẩm định giá tài sản trước khi thanh lý sẽ giúp các các nhân tổ chức doanh nghiệp đánh giá đúng nhất giá trị của từng loại tài sản để từ đó đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhất, tránh hủy nhầm những tài sản còn giá trị gây lãng phí.

Mục đích của thẩm định giá để thanh lý

Việc thẩm định giá để bán thanh lý tài sản nhằm thực hiện những mục đích sau:

Xác định đúng giá trị tồn tại của tài sản thanh lý

Phục vụ trong mua bán thanh lý

Tính thuế điều chỉnh, hoạch toán sổ sách kế toán

Mục đích khác

Quy trình thẩm định giá để thanh lý

Trong dịch vụ thẩm định giá tài sản thì việc thẩm định giá tài sản để thanh lý là một trong những dịch vụ khá phức tạp và quy trình thực hiện được tiến hành nhiều khâu. Vì có nhiều tài sản thanh lý vẫn còn giá trị sử dụng trong những mục đích khác nên các thẩm định viên cần phải tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng để đánh giá sát nhất giá trị củng từng tài sản thanh lý. Quy trình đó được thực hiện dưới những bước cơ bản sau:

Tiếp nhận hồ sơ khách hàng: Các công ty dích vụ thẩm định sẽ tiếp nhận hồ sơ của khách hàng xem xét tài sản thanh lý có phù hợp để thẩm định giá

Tìm hiểu thông tin về tài sản: Thẩm định viên thu thập những chứng cứ liên quan đến tài sản thanh lý

Phân loại tài sản: sau khi có những thông tin chính xác về tài sản sẽ tiến hành phân loại tài sản, xem tài sản thuôc vào nhóm nào. Khâu này sẽ giúp cho việc đưa ra mức giá cho tài sản thanh lý xác thực nhất.

Kiểm tra định giá tài sản: Sau khi hoàn tất các bước trên hội đồng thẩm định sẽ quyết định đưa ra mức giá cuối cùng cho giá trị của tài sản thanh lý, và tư vấn cho khách hàng

Hồ sơ thẩm định giá để bán thanh lý tài sản

Giấy yêu cầu thẩm định giá do khách hang lập (có mẫu kèm theo)

Danh mục tài sản thanh lý theo yêu cầu định giá (có mẫu kèm theo)

Báo cáo về hiện trạng thực tế của tài sản thanh lý cần được định giá

Các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan đến tài sản thanh lý cần được định giá

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

    0983 511 755