Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp.

Thẩm định giá máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị có thể được thẩm định giá vì nhiều mục đích khác nhau. Khi thẩm định giá vì mục đích tài chính máy móc thiết bị được áp dụng giống như các thức thẩm định giá các tài sản khác. Vận dụng khái niệm giá trị thị trường và phương pháp chi phí thay thế khấu hao khi thẩm định giá cho những mục đích khác với mục đích báo cáo tài chính, máy móc thiết bị được thẩm định giá bằng cách áp dụng một cơ sở thẩm định giá thích hợp, việc thẩm định giá máy móc thiết bị có thể dựa trên thị trường tùy theo mục đích của việc thẩm định giá cũng như đặc điểm của máy móc thiết bị.

I. MỤC ĐÍCH

– Đấu thầu mua sắm
– Bảo hiểm.
– Cầm cố, thanh lý.
– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp.
– Phục vụ thuê tài chính …

II. PHÂN LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ

– Thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…
– Thiết bị y tế
– Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
– Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
– Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.

III. CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB

– Thể nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản

– Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

1. Đối với tài sản đã qua sử dụng

*  Phương tiện vận tải:

– Đăng ký xe

– Giấy chứng nhận đăng kiểm

– Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

– Hợp đồng mua bán (nếu có)

– Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

– Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn

– Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

* Trạm xăng dầu:

– Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

– Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

* Dây chuyền máy móc thiết bị

– Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

– Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền

– Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

– Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

– Hợp đồng kinh tế mua bán

– Biên bản thanh lý hợp đồng

– Biên bản bàn giao, nghiệm thu

– Bản vẽ kỹ thuật

– Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết

– Catalogue….                   

2. Đối với tài sản mua sắm mới

– Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
– Catalogue (Nếu có)

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

    0983 511 755