Phí thẩm định giá

Hà Thành xin trọng gửi tới Quý Khách Hàng biểu phí Thẩm Định Giá như sau:

I. Đối với tài sản thông thường

Phí thẩm định xác định bằng 0,3% tổng giá trị tài sản và mức thấp nhất cho mỗi đơn vị tài sản là 500 nghìn đồng.

Ví dụ thẩm định một dây truyền thiết bị 1 tỷ đồng với 20 danh mục tài sản thì phí thẩm định được xác định theo tổng giá trị tài sản là 1 tỷ * 0,3% = 3 triệu. Tuy nhiên do danh mục quá nhiều và vẫn phải thẩm theo từng danh mục tài sản và mức phí thẩm định xác định theo danh mục là 20 danh mục *500 nghìn đồng = 10 triệu. Vậy phí thẩm định là 10 triệu.

II. Đối với tài sản đặc thù

Như thẩm định giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại, giá trị tài sản vô hình, thẩm định dự án … phí thẩm định tính bằng 1% giá trị tài sản và mức thấp nhất cho mỗi danh mục tài sản là 10.000.000 đồng.

III. Đối với công tác định giá đất cụ thể

Chi phí tư vấn định giá đất cụ thể được xác định trên cơ sở định mức quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Ghi chú:

Mức tối thiểu là 3 triệu đồng.

Đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức kinh doanh có nhu cầu thẩm định để vay vốn, kêu gọi đầu tư,…Hà Thành sẽ đồng hành cùng sự phát triển và giảm chi phí thẩm định thấp nhất có thể, trường hợp này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0983511755 để trao đổi cụ thể.