Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với xem xét, đánh giá hiện trạng thực tế ngoài hiện trường.

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

I. Mục tiêu của công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng

– Kiểm định để thay đổi công năng công trình: Thực tế công trình qua sử dụng theo thời gian chúng ta đôi khi cũng cần thay đổi công năng để phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại như: Chuyển từ văn phòng thành xưởng sản xuất, nhà ở thành văn phòng, nhà ở – văn phòng thành nhà hàng – khách sạn, Nâng Thêm Tầng, Cải tạo nâng tầng. Khi đó Deloitte sẽ kiểm định để trả lời cho Khách hàng câu hỏi : Chuyển công năng (hoặc nâng tầng) có được hay không, nếu không được thì cần gia cố ở vị trí nào để được?

– Kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình: Một số công trình bị sự cố như nứt, nghiêng, lún khi đang xây dựng hoặc khi đang sử dụng, hoặc do thi công công trình bên cạnh gây lên. Khi đó Deloitte sẽ kiểm định để trà lời cho Khách hàng 02 câu hỏi Vì sao công trình có sự cố như vậy và khắc phục sự cố đó như thế nào?

– Kiểm định để giải quyết tranh chấp: Khi có sự tranh chấp giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu về chất lượng thi công. Deloitte sẽ kiểm định để trả lời cho Khách hàng câu hỏi  Nhà thầu đã làm đúng với hợp đồng và tiêu chuẩn hay chưa?

II. Các trường hợp cần thực hiện công tác kiểm định chất lượng

  1. Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng.
  2. Khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng.
  3. Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng.
  4. Cải tạo, nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình xây dựng.
  5. Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng
0983 511 755