Category Archives: Kiểm định nguyên nhân sự cố công trình

Kiểm định nguyên nhân sự cố công trình

Nguyên nhân sự cố công trình xây dựng có thể do thiết kế, thi công, quản lý vận hành, thiên tai,…Để đánh giá nguyên nhân sự cố công trình xây dựng cần xem xét tất cả các yếu tố có thể gây ra: Xem xét về thiết kế: Căn cứ vào hồ sơ khảo sát

0983 511 755