Chi phí thẩm định giá tài sản được quy định tại Khoản 5 Điều 3 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

Chi phí thẩm định giá tài sản là gì?
Chi phí thẩm định giá tài sản

Chi phí thẩm định giá tài sản là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc thẩm định giá do Tổ chức thẩm định giá tính theo quy định của Pháp lệnh này và quy định của pháp luật về giá.

Bên cạnh đó, pháp luật có quy định thêm chi phí cho người làm chứng là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho người làm chứng do cơ quan tiến hành tố tụng tính căn cứ vào quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn về Chi phí thẩm định giá tài sản. Để có thể tìm hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng xem thêm tại Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Mong rằng những giải đáp trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

Để biết thêm chi phí thẩm định giá của công ty Deloitte các bạn xem tại đây: Chi phí thẩm định giá

0983 511 755