Thẩm định giá công trình xây dựng là dịch vụ tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn sau thiết kế đến trước khi công trình được khởi công. 

Thẩm định giá công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 (thay thế 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 03/3008/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thì từ ngày 01/01/2009 các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải có chứng chỉ Định giá xây dựng để thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư  xây dựng công trình;
 • Đo bóc khối lượng công trình;
 • Xác định định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;
 • Thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
 • Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Xác định giá dự thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng;
 • Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;
 • Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  xây dựng công trình;
 • Các công việc khác có liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Vì vậy khi thuê một đơn vị nhiều năm kinh nghiệm uy tín trên thị trường về thẩm định giá công trình xây dưng như công ty BHP Việt Nam chúng tôi giúp khách hàng: 

– Đưa ra nhận định độc lập, khách quan, chính xác và đáng tin cậy về nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
– Phân tích đầu tư và khả năng phát triển để hướng dẫn cho nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và nhà xây dựng;
– Ước tính vốn đầu tư, giá công trình và các chi phí kèm theo;
– Đánh giá và phân tích rủi ro, khuynh hướng các cơ hội và thay đổi chi phí;
– Phân tích các quyết định, phân tích tài chính dự án;
– Quản lý chi phí dự án, đánh giá thanh lý tài sản dự án;
– Lập dự án và phân tích dự án; đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án;
– Quản lý dự án, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng giúp chủ đầu tư.

Hồ sơ và tài liệu khi thẩm định giá gồm:

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
– Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư
– Quyết định phê duyệt dự toán
– Báo cáo nghiên cứu khả thi, tiến khả thi
– Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công
– Hồ sơ dự toán công trình
– Hồ sơ nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ (nếu có)
– Bản vẽ hoàn công (nếu có)
-Hồ sơ quyết toán công trình
– Biên bản, hồ sơ có liên quan khác.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

   

  0983 511 755